Resultater - Helsinge Rundt på Cykel - Cykelmotion til alle!
Detaljer for: Lukas Bertelsen
År:2018
Dato:3. september 2018
Klub:Gribskov Kommune
Distance:80 km
Løbstid:03:00:30
AvgSpeed:26,59 km/t
StartNummer:262
StartTid:08:30:00
SlutTid:11:30:30
RaceStatus:Finished
StartRaceTime:00:00:18
StartLegTime:00:00:18
StartTOD:00:00:00
StartBackupRaceTime:00:00:18
StartBackupLegTime:00:00:00
StartBackupTOD:08:30:18
FinishRaceTime:03:00:48
FinishLegTime:03:00:30
FinishTOD:11:30:48
FinishTime:03:00:48